עמוד:13

יהושע פרק ט - הברית עם הגבעונים גם פרק זה , כמו פרקים אחרים , יכול לזמן למידה רב תחומית ] לשון , הבעה - בכתב ובעל-פה , הבנת הנקרא , כתיבה יצירתית , מיומנויות מפה וחשיבה ביקורתית . הפרק נפתח במילים "ויהי כ \ ' ) מע . " ... צמד המילים הזה חוזר פעמים רבות בספר יהושע . החזרה מרמזת על כובד המשמעות שמייחס מחבר הספר לשתי המילים ולמשמעותן . על הלומד לשער מה שמעו יושבי הארץ על בני ישראל . האם הדברים נאמרים במפורש ? האם הם נרמזים ? מה לומדים מרמזים אלו ? יש לשים לב כי חשיבה ביקורתית כוללת גם הבחנה בין עובדות שאפשר לאמת לבין עמדות ודעות . יש לשים לב גם לזיהוי הנחות שלא נאמרו במפורש . אפשר לדון בעזרת שתי המילים "ויהי כשמע" בדרכים שבהן עברו ידיעות בימי קדם . כיצד פשטו שמועות באותם ימים לעומת ימינו אלה , שבהם התקשורת מפותחת כל כך . אמון אמינות המושג מופיע בספר הלימוד בעמ ' 33 בפעילויות . 1 . 3-2 מה אומרת לי המילה "אמון : " אמון מזכיר לי . 2 ... הגדרה מילונית של המילים "אמון " , " אי אמון , " "אמונה '' , " אמינות . 3 . " יחסי אמון קיימים בחיי היום-יום במעגלי החיים השונים : במשפחה , בין חברים , בבית הספר , במקום העבודה , בין האזרח לרשויות , בין הבוחר לנבחר ( בכל הרמות . ( אפשר לפתח את המושג " אמון" דרך תחום האקטואליה ( שימוש בקטעי עיתונות כתובה ווירטואלית , בעיקר בתקופת בחירות . 4 . ( הקשר בין אמון , נאמנות , יושר מתאים ליעד המרכזי של מדריך זה : "טיפוח אזרח בעל ערכים יהודיים , ציוניים וכלל עולמיים . '' הטיפול בקשר זה יכול להיעשות או דרך אקטואליה או דרך משפטים כגון 1 יש לי אמון מלא באיש ... התייחסנו אליו באמון / באי אמון . הוא הודיע לי כי הוא מאמין / לא מאמין בי וביכולתי . הכנסת הביעה אמון / אי אמון בראש הממשלה . החיילים נשבעו שבועת אמונים לארץ ולעם . * אפשר להשתמש במשפטים ככותרת לסיפור או לכתבה . * חשוב לדון בקשר שבין יושר לאמון . הסיפור ביהושע ו , בני ישראל בהנהגת יהושע בן נון כבשו את יריחו מבלי שהצטרכו להילחם בה . ה' הפיל את חומות העיר לקול השופרות . עניין חוק החרם ועניין הממצא הארכיאולוגי והמציאות ההיסטורית מדגישים שמטרת מחברי ספר יהושע לא הייתה לתאר היסטוריה ריאלית אלא להעביר מסר לבני הדור שקראו בספר , והמסר בא לידי ביטוי בנאום של רחב ( פרק ב , ( בפרשת יריחו ( פרק ו ) ובברית עם הגבעונים ( בפרק ט . ( ה . דיון מורחב במושגים "אמוף' ו"אמינות , " החשובים לעיסוק בנושא המנהיג והמנהיגות . גם בהמשך הלימוד ייווצר הצורך במושגים אלו בקשר למנהיגים שמואל , שאול ודוד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר