עמוד:10

נהי הירדן - שילוב לימודי גאוגופיה , מולדת ותנ"ן אפשר להביא לכיתה מקורות מידע על הירדן או לשלוח את התלמידים לחפש בעצמם פרטי מידע . . 1 מציאת הנהר על המפה וזיהוי הסימן המוסכם המציין נהר ( אפשר להיעזר במפה בעמ' 51 בספר הלימוד . 2 . ( הגדרת מושגים : נהר , נחל . . 3 כיוון זרימתו של הירדן . משמעות השם ירדן . . 4 מוצאו , מקורותיו , נשפך ל . 5 ... הקשר בין עונות השנה לעצמת זרימת המים בנהר . . 6 נחלים הנשפכים לירדן - מן הכנרת דרומה . . 7 הירדן הוא גבול - גבול טבעי בין ישראל לירדן . הבדלים בין גבול טבעי לגבול מדיני . אילו צורות נוף יכולות לשמש גבול טבעי ? יהושע פרק ג - חציית הירדן פס' : 13-1 ההכנות לחציית הירדן פרק ג עוסק בביצוע המשימה הראשונה שהוטלה על יהושע עם מינויו למנהיג העם י מעבר הירדן לקראת הכניסה לארץ . בפרק כמה נקודות חשובות להדגשה ולהרחבה : א . ארון הברית : הארון הוא אחד מחפצי הקודש החשובים שהיו במשכן ואחר כך במקדש . בשל חשיבותו של ארון הברית ובשל תפקידו המרכזי בהמשך , יש לשים לב לתפקידו בחציית הירדן . אפשר לעשות חזרה על ארון הברית , המוכר לתלמידים מסיפורי התורה . רצוי לשחזר מתוך הידע הקודם של התלמידים את האירועים הקשורים לארון . לאחר שישחזרו את הזכור להם , אפשר להפנותם לקטעים הבאים לסיכום בכתב של כל הידוע להם על הארון ; שמות טז 34 ( העדות ) , במדבר ג 30 ( הארון , ( דברים לא 26 ( ארון ברית ה' אלוהיכם , ( יהושע ג 3 ( ארון ברית ה' אלוהיכם , ( יהושע ד 11-9 ( ארון הברית , הארון , ארון ה , ( ' יהושע ו ( הארון , ארון הברית , ארון ה , ' ארון ברית ה . ( ' ב . הירדן : נוסף על המידע החשוב הנמצא בספר לתלמיד , ראוי לאפשר למידה נוספת על הירדן ומקורותיו , לפי הנקודות שלהלן . כדאי לדון באמון שמביעה כביכול רחב בה' לעומת אמונו של יהושע , השולח מרגלים ליריחו . ראו על כך מאמר באתר מקראנט : http : // mikranet . cet . ac . il / / pagesit em . asp ? item = 14249 ה . חינוך לשוני : הקשר בין מרגל-הרגל-רגל ( הידעתם - עמ' 20 בספר הלימוד . ( ר-ג-ל הוא שורש קרוב ל ן ר-כ-ל , ועניינו להניע את הרגליים , ללכת הנה והנה , ללכת רכיל , לסייר בארץ על מנת להביא ידיעות על מצבה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר