עמוד:7

יהושע בן נון מנהיג העם ספר יהושע מתחיל בנקודה שבה הסתיים ספר דברים 1 מות משה . יהושע הוא יורשו של משה , המנהיג הגדול , ששחרר את בני ישראל מעבדות במצרים , הוביל אותם במדבר ועשם לעם ה . ' משה לא הורשה להוביל את העם לארצו , ומשום כך לא השלים את משימתו . יהושע מונה לרשת את משה , ועליו הוטל להשלים את המשימה י לכבוש את הארץ ולהתיישב בה . חז"ל השוו את דמויותיהם של משה ויהושע זו לזו ואמרו . ? "פני משה כפני החמה , ופני יהושע כפני הלבנה , " ומשמעות הדברים ו משה ויהושע , כשמש וכירח , היו שני המאורות הגדולים שהאירו את דרכו של עם ישראל . משה גדול היה מתלמידו , משום שקיבל את התורה בהר סיני , והוא מסרה ליהושע . המטרה העיקרית של פרק המבוא בספר הלימוד היא להציג את מאפייני דמותו של יהושע כדי ליצור רקע שיתרום ללימוד הספר ולהבנת דמות המנהיג . בפרק זה מוצגים נושאים שחשוב לתת עליהם את הדעת ? הקשר בין ספר דברים לתחילת ספר יהושע , ההשתייכות המשפחתית והשבטית של יהושע וארבע אבני דרך מרכזיות בחייו של המנהיג . מושג המנהיגות מטופל בהרחבה בספר זה ובספרים הבאים . חשוב לבחון תכונות של מנהיג והתאמתו לתפקיד אז והיום . ראוי שאזרח במדינה דמוקרטית יידע להבחין בתכונות ההולמות מנהיג , ובכאלה שאינן הולמות אותו . מבגה ספר יהושע הפרק העוסק בחלקי ספר יהושע ( עמ' 9 בספר הלימוד ) נועד לתת תמונה כללית על מהלכו של הספר ועל תוכנו . בתכנית הלימודים לכיתה ח לומדים רק את החלק הראשון של הספר , ומשום כך ראוי להראות לתלמידים את מבנה הספר כולו . כך יכירו אותו וכך ימשיכו ממנו אל ספר שופטים . במהלך לימוד פרקים אלו יבינו התלמידים לא רק את מה שמתואר בהם ואת חשיבותם , אלא גם את המסרים העיקריים של הספר כולו , למי נועדו מסרים אלו , ומתי ובאילו נסיבות חובר הספר . מבוא לספר יהושע מהו טפו יהושע ! ספר יהושע הוא הראשון בספרי נביאים ראשונים . הספר מספר את תולדותיו של דור הבנים , שיצא ממצרים וזכה להיכנס לארץ ישראל , לכבוש אותה , להתנחל בה ולהתיישב על אדמתה . לפי תפיסתו של מחבר ספר יהושע , זכה דור הבנים , ויהושע בכלל זה , לראות בהתגשמות ההבטחות שנתן אלוהים לאבות האומה - לאברהם , ליצחק וליעקב . בדור הזה התגשמה הן ההבטחה , שמשפחת אברהם תהיה לעם גדול ורב והן ההבטחה שעם זה יירש את ארץ כנען ויתיישב בה . תפקידו של המבוא - "לפתוח שער" לספר יהושע . לפני הכניסה לפרטים , לפני הצגת התוכן ולפני שאילת השאלות בדבר התיאור ההיסטורי שעולה ממנו , יש מקום לברר את השאלה - מהי הסיבה שמניעה כתיבה של תיאורים היסטוריים ומה מטרתם של מחברי תיאורים אלו . חשוב להדגיש לתלמידים שהכתיבה ההיסטורית נועדה להעביר מסר לדור שחי בזמן שהדברים נכתבו , ובמקרה זה הכוונה היא להראות את כוחו של אלוהים ואת הגמול שהוא גומל לעם על נאמנותו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר