עמוד:4

הנושא המרכז הנושא המרכז של ספר הלימוד הוא נושא המנהיגות , על כל היבטיה ? מנהיג , הנהגה , משטר ושלטון . נושא זה עובר כחוט השני בכל פרקי הלימוד הרלוונטיים מהמקרא בספר יהושע , שופטים ושמואל . ספר יהושע מציג דגם של מנהיג יחיד , שמונה על ידי גורם עליון . דגם המנהיגות של ספר שופטים שונה במקצת : הוא מציג מנהיגות כריזמטית , המופיעה באופן זמני ובשעת צרה , ואילו ספר שמואל דן במעבר ממנהיגות כריזמטית לשלטון מלוכני . ספר שמואל מעלה תהיות לגבי דמותו של המנהיג האידאלי ; מיהו , מהם ערכיו , כיצד עליו לנהוג בעם ועוד . את נושא המנהיגות הדגשנו בכל פרקי המבוא והסיכום לכל אחד מספרי המקרא הנלמדים . בפרקי המבוא והסיכום תמצאו עיסוק בהיבטים המנהיגותיים והשלטוניים של כל ספר . אנו ממליצים ללמד אותם טרם תחילת לימוד הספר בכיתה . נוסף על כך פרקי המקרא בכל ספר לימוד דנים בשאלות המנהיגות הרלוונטיות . במרבית המקרים ( ובעיקר בספר שמואל ) נושא המנהיגות נלמד בהמשכיות , והתלמידים מתבקשים לעמוד על דמותם של מנהיגים כשאול וכדוד באופן עקבי מראשית הספר ועד סופו , ולעמוד על התפתחות היבטים מנהיגותיים באישיותם . שאלות כל קטע המחולק בחלוקה נושאית כולל שאלות רבות . השאלות מופיעות בשתי רמות ו הרמה הבסיסית ( בדרך כלל השאלות הראשונות בכל חלק ) קשורה להבנת הטקסט ? הבנת הנקרא , הבנת הנרטיב המקראי , מבנה הטקסט . השאלות האחרות דורשות הרחבה ודיון מעמיק בסוגיות העולות מן הקטע הנלמד . השאלות כוללות ( בהתאם לתוכנית הלימודים ) גם עיסוק נרחב בחינוך לשוני ובאוריינות . אנו ממליצים שעל השאלות הנוגעות לרמת ההבנה הבסיסית של הקטע הנלמד יענו התלמידים במסגרת שיעורי הבית . שאלות ברמת הרחבה יכולות לשמש כעבודות סיכום או כבסיס לדיונים בכיתה . פרקי המקרא פרקי המקרא מופיעים בספר הלימוד בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במקרא לכיתות ח . הפרקים חולקו לקטעים קצרים בחלוקה נושאית . כל קטע מכיל סיכום קצר בעברית מודרנית של הקטע , קטעי מידע רלוונטיים להרחבת הידע בנושא הנלמד ( מסגרות "הידעתם , ( " פירושים למילים הקשות בקטע הרלוונטי ושאלות . אנו ממליצים לקרוא תחילה את הפסוקים הרלוונטיים בתנ"ך עצמו ; אחר כך לעבור על הסיכום הכתוב בספר הלימוד ועל פירושי המילים הקשות . בשלב הבא אפשר להרחיב בסוגיות מסוימות העולות מהחלק הנלמד באמצעות שאלות לדיון וקטעי מידע המופיעים במסגרת . אפשר לבקש מהתלמידים לקרוא חלקים מסוימים מפרק ( או פרקים שלמים ) כשיעורי בית , ואחר כך להיעזר בסיכומים הנמצאים בספר ובפירושי המילים ולענות על שאלות הנוגעות להבנה הבסיסית של הטקסט . בכיתה אפשר לדון במשמעות הקטע שנלמד בבית ובסוגיות המרכזיות שהוא מעלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר