עמוד:3

מבואות הספר כולל חמישה פרקי מבוא רחבי היקף י מבוא כללי לספרות המקרא ומבוא לכל אחד מספרי המקרא הנלמדים ( יהושע , שופטים , שמואל ותהלים . ( השימוש במבואות מומלץ ביותר , משום שבטרם יקפוץ התלמיד למים העמוקים של המקרא , יש להציג בפניו את הסוגיות העיקריות שכל ספר עוסק בהן ואת מטרותיו . המבוא מסביר את מקומו של הספר בסדר הכרונולוגי והספרותי של המקרא ואת הסוגיות העיקריות העולות מן הספר . אנו ממליצים ללמד את המבוא כולו . באשר לעבודות ולתרגילים המצורפים לכל מבוא - כדאי לעשות חלק מהם במליאת הכיתה בצורת דיון , ואת האחרים - במסגרת שיעורי הבית . בכל מקרה שימו לב שכדאי לבחור מתוך התרגילים מפני שהם רבים מאוד , ואין אפשרות וגם אין צורך לענות על כולם . בחרו מה שמתאים לכיתה שלכם . כיצד עובדים עם ספר הלימוד לתלמיד ? במפגש הראשון עם הספר רצוי להפנות את תשומת לב התלמידים לכך שהתנ"ך עצמו הוא מקור המידע העיקרי והחשוב בלימודי המקרא . התלמידים יופנו לעיין בספר הלימוד , לדפדף בו והעלות שאלות . אפשר להפנות אותם לעמודים מסוימים , שיש בהם שפע של מקורות מידע ו עקרונות התכנית . 1 לימוד בשיטה אינטר-דיסציפלינרית - המקרא כציר מרכזי ללימוד מקצועות נוספים , כגון - מולדת , מורשת , לשון וספרות . . 2 פיתוח מושגים - דיון במושגים העולים מן המקרא שיש להם משמעות בחיי התלמידים , ודיון בהם גם כסוגיות אקטואליות , מוסריות וערכיות . . 3 הוראת החינוך הלשוני וטיפוח האוריינות באמצעות הטקסט המקראי ובאמצעות פיתוח המושגים . ספר לימוד זה הוא המשך ישיר של לימודי המקרא בבית הספר היסודי , מבחינת תפיסת המהות ומבנה הדעת של המקרא , העקרונות להוראתו ומטרות הוראת המקצוע . הקפדנו להתאים את החומר הנלמד בספר למטרות , ליעדים ולמבנה הדעת , כפי שצוינו בתכנית הלימודים של משרד החינוך . כמו כן הושם דגש רב על פיתוח מיומנויות הנדרשות לעיון עצמאי במק רא ולהבנת הכתוב על משמעויותיו השונות . הדגשנו את הטיפול בלשון המקרא כרובד קדום של העברית ( אוצר מילים ותחביר ) והקפדנו לדרוש מהלומדים להשתמש באמצעי עזר למיניהם י מילון , אטלס , מאגרי מידע ממוחשבים ומתוקשבים וכדומה . אחת ממטרות העל של התכנית שלנו היא "טיפוח אזרח בעל ערכים יהודיים , ציוניים וכלל עולמיים" או בלשון תכנית הלימודים ו "הכרת חשיבותו של המקרא בהתפתחות התרבות היהודית הישראלית והכללית . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר