עמוד:351

. 1 ב Xml התהליך הוא פחות יעיל משום הקובץ שנוצר הוא גדול מאוד ולכן שליחת קובץ גדול ברשת תקשורת תארך זמן רב יותר . . 2 כל אחד יכול לפתוח אותו עם כל עורך טקסט ולכן יהיה קשה לשמור על החשאיות של הנתונים . תהליך הסדרות של עצם לקובץ XML הוא פשוט מאוד . לדוגמה , נגדיר מחלקה בשם , Person המגדירה שתי שדות : . FirstName , LastName להלן הגדרת המחלקה } public string LastName ; public string FirstName ; { public class Person כעת נגדיר מחלקה בשם TestXML המגדירה עצם מטיפוס , Person מציבה ערכים וממירה את העצם לקובץ XML המוצג על הצג . { static void Main ( string ][ args ) { class TestXML יצירת עצם מטיפוס Person p = new Person (); // Person השמת ערכים בשדות p . LastName = "Price" ; p . FirstName = "Jeff" ; // יצירת מופע של מחלקה המטפלת בסדרתיות // המופע מקבל כפרמטר מופע של העצם System . Xml . Serialization . XmlSerializer x = new System . Xml . Serialization . XmlSerializer ( p . GetType ()); // Person הפעלת פעולה המבצעת את הסדרתיות x . Serialize ( Console . Out , p ); // הצגת קובץ Console . WriteLine (); // XML קריאת נתונים ממשתמש כדי לסיים את התצוגה } Console . ReadLine (); // {

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר