עמוד:348

< ScoreInAllGames > 4564446 וכעת , נכתוב תסריט היוצר קובץ HTML שיכיל את כל האלמנטים של מסמך , XML ונציג אותם בטבלה . נתבונן בקוד הזה : var XMLroot = xmlDoc . documentElement ; xmlDoc . load ( "Players . xml" ) var xmlDoc = new ActiveXObject ( "Microsoft . XMLDOM" ); { function loadXMLDoc () < script type = "text / javascript" > document . write ( " < td > " + XMLroot . childNodes . item ( i ) . childNodes . item ( 3 ) . text + " " ); document . write ( " < td > " + XMLroot . childNodes . item ( i ) . childNodes . item ( 2 ) . text + " " ); document . write ( " < td > " + XMLroot . childNodes . item ( i ) . childNodes . item ( 1 ) . text + " " ); document . write ( " < td > " + XMLroot . childNodes . item ( i ) . childNodes . item ( 0 ) . text + " " ); document . write ( " < tr > " ); { for ( i = 0 ; i < = XMLroot . childNodes . length-1 ; i ++ ) document . write ( " < table border = ' 1 ' bgColor = ' + F 5 FFEE' > " ) } document . write ( " " ); } document . write ( " " ); document . write ( " < td > " + XMLroot . childNodes . item ( i ) . childNodes . item ( 6 ) . text + " " ); document . write ( " < td > " + XMLroot . childNodes . item ( i ) . childNodes . item ( 5 ) . text + " " ); document . write ( " < td > " + XMLroot . childNodes . item ( i ) . childNodes . item ( 4 ) . text + " " ); עתה נעבור על הקוד ונסביר אותו משפט משפט . בהתחלה יצרנו עצם חדש מסוג : XML DOM var xmlDoc = new ActiveXObject ( "Microsoft . XMLDOM" );

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר