עמוד:347

ומאפיינים של קובץ , XML לעבור בין האלמנטים , לשנותם , למחקם ולהוסיף אלמנטים ומאפיינים חדשים ועוד . עצם מהטיפוס XML DOM שומר את הנתונים שבקובץ XML במבנה עץ היררכי בדיוק כפי שהם מופיעים במסמך . לדוגמה , נתבונן בקובץ : Players . xml < BestScore > 565446 < NumbeOfVisits > 566 < PlayerName > the king of chess < PlayerID > 1 < Player > < Players > < PlayerID > 2 < Player > < ScoreInAllGames > 565446 < GameWithBestScore > Chess < LastVisit > 2008-01-01 < ScoreInAllGames > 3456642 < GameWithBestScore > Mahjung < LastVisit > 2008-02-02 < BestScore > 256666 < NumbeOfVisits > 44 < PlayerName > Prince < GameWithBestScore > Ninja < LastVisit > 2008-03-03 < BestScore > 286866 < NumbeOfVisits > 565 < PlayerName > sendbab < PlayerID > 3 < Player >

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר