עמוד:346

6 . 5 הצגת מסמכי XML כמסמכי HTML כאשר מריצים מסמך , XML הדפדפן אינו מכיל מידע איך להציג אותו . הסיבה לכך היא שקובץ הXML- מכיל הגדרות המתארות את הנתונים אבל אינו מכיל הגדרות המתארות כיצד להציגם . לפיכך , הדפדפן מציג את התוכן ואת התגים יחד , בדיוק כפי שהם שמורים בקובץ ה . XML- הדפדפן בודק אם הקובץ מעוצב כהלכה : ( Well-formed ) אם כן – הוא מציג את האלמנטים בצבע כדי להקל את הבנת מבנה הקובץ ; אם לא – הוא מציג הודעת שגיאה . ישנן שיטות אפשריות שונות להצגת את המידע של קובץ . XML לדוגמה , ניתן להשתמש בגיליון סגנונות מדורג ( Cascade Style Sheets ) CSS – או בשפת תכנות , כגון , C + או בשפת תסריט כלשהי , כגון . JavaScript בכל אחת מהשיטות מצורף לקובץ הXML- קובץ נוסף שמגדיר כיצד ייראה המסמך בדפדפן לפי השיטה וההגדרות שנבחרו . בדוגמה שלהלן נתאר את האופן שבו קוראים ומציגים קובץ XML בעזרת . JavaScript לשם כך , נשתמש בעצם מהטיפוס . XML DOM העצם XML DOM מכיל כמה פעולות ומאפיינים שבאמצעותם ניתן לעבד קובצי . XML פעולות אלה מאפשרות לאחזר אלמנטים } Response . Write ( " < br /> " ); < title > Example < head id = "Head 1 " runat = "server" > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > < % ListOfUsers (); % > < div > < form id = "form 1 " runat = "server" > < body >

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר