עמוד:345

"http : // www . w 3 . org / TR / xhtml 1 / DTD / xhtml 1-transitional . dtd" > קריאת קובץ XML לתוך עצם מטיפוס ds . ReadXml ( "d : \\ asp \\ tblExample . xml" , XmlReadMode . ReadSchema ); // DataSet { הצגת תוכן הטבלה string allUsersString = " < table > " ; Response . Write ( " < h 1 > My List " ); // work with data in computer memory { public void ListOfUsers () // allUsersString += " < td > " + dr ] "age" [ . ToString () + " " ; allUsersString += " < tr >< td > " + dr ] "ID" [ . ToString () + " < td > " + dr ] "userName" [ . ToString () + " " ; { foreach ( DataRow dr in ds . Tables ] "tblExample" [ . Rows ) " ; allUsersString += " < tr >< td > ID < td > userName < td > age < td > password < td > gender allUsersString += " " ; allUsersString += "Male" ; else allUsersString += "Female" ; if (( bool ) dr ] "gender" [) allUsersString += " < td > " ; allUsersString += " < td > " + dr ] "password" [ . ToString () + " " ; Response . Write ( allUsersString ); allUsersString += " " ; }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר