עמוד:338

נוסף על ההגבלות על טיפוס הנתונים , ניתן להוסיף הגבלות אחרות לאלמנטים ומאפיינים . המגבלות האלה נקראות . facets נציג דוגמאות מספר להגבלות על ערכים : הגבלה של גיל לתחום הערכים : < xs : restriction base = "xs : integer" > < xs : simpleType > < xs : element name = "age" > < xs : maxInclusive value = " 120 " /> < xs : minInclusive value = " 0 " /> הגדרה של אלמנט בשם , "age " הכולל הגבלה על הערך . הערך חייב להיות בין 0 ל . 120- שימו לב שהמאפיין type הושמט באלמנט עצמו אולם בא לידי ביטוי כמאפיין base בתיאור ההגבלה . נוסף על כך , כל אלמנט ההגבלה גלום בתוך האלמנט . simpleType דוגמה נוספת : נתאר הגבלה של ערך כחלק מקבוצה של ערכים ; הערכים כעת יכולים להיות רק 39 או 40 או . 41 < xs : enumeration value = " 40 " /> < xs : enumeration value = " 39 " /> < xs : restriction base = "xs : integer" > < xs : simpleType > < xs : element name = "age" > < xs : enumeration value = " 41 " /> לסיכום , נתאר חלק ממסמך Players . xml המוכר לנו מדוגמאות קודמות : < Player > < Players >

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר