עמוד:336

< gender > true תיראה הסכמה כך : < xs : element name = "gender" type = "xs : boolean" /> < xs : element name = "age" type = "xs : integer" /> < xs : element name = "sport" type = "xs : string" /> < xs : element name = "name" type = "xs : string" /> < xs : element name = "id" type = "xs : integer" /> בסכמת XML קיימים טיפוסי נתונים רבים . להלן הטיפוסים הנפוצים ביותר : xs : time xs : date xs : boolean xs : integer xs : decimal xs : string ניתן להגדיר ערכים של בררת מחדל וערכים קבועים בעבור אלמנטים פשוטים . לדוגמה , כדי להגדיר ערך ברירת מחדל באלמנט ששמו , flowercolor נרשום : < xs : element name = "flowercolor" type = "xs : string" default = "rose" /> הגדרה זו מציינת אלמנט פשוט בשם flowercolor מהטיפוס מחרוזת עם ערך בררת מחדל המקצה את הערך rose כטקסט האלמנט , אלא אם כן הגדרנו ערך אחר . כדי להגדיר ערך קבוע שלא ניתן לשינוי , נרשום את ההגדרה הזאת : < xs : element name = "flowercolor" type = "xs : string" fixed = "rose" /> בדוגמה זו הערך קבוע ולא ניתן יהיה לספק שם אחר . ג . מאפייני XSD Attributes – XSD כל המאפיינים מוגדרים כאלמנטים פשוטים . שימו לב שהאלמנט אשר מכיל את אלמנט המאפיין אינו אלמנט פשוט ( אלמנטים פשוטים יכולים לקבל רק טקסט ואינם יכולים לקבל הרחבה של מאפיינים . ( הגדרת המאפיינים attributes – < xs : attribute name = "attributeName" type = "attributeType" />

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר