עמוד:333

שאלה 6 . 6 א . יצגו את המידע ששלחו המדינות בשתי טבלאות . ב . כמה שחקנים שלחה כל מדינה ? לאחר שהמארגנים בדקו את מסמכי הXML- שהתקבלו , התברר , לדוגמה , שהערכים שהתקבלו עבור האלמנט ' מין ' של הספורטאי לא התאימו לטיפוס השדה ' מין ' שבטבלת הספורטאים . חלק מהמדינות רשמו את הערכים "male " ו "female " - וחלק מהמדינות רשמו את הערכים true וfalse- ואחרות ציינו 0 או . 1 כמו כן , חלק מהמדינות רשמו ערכים טקסטואליים לאלמנט id ובמסד הנתונים הוא היה מוגדר כשדה מסוג מספר . מתברר כי כדי לייבא את הנתונים ממערכת אחרת , היה צורך לא רק לתאר את התגים של האלמנטים בקובץ , XML אלא גם להוסיף מידע על טיפוסי הנתונים , ערכים אפשריים ועוד . כדי לפתור בעיה זו אפשר להשתמש בסכמת XML הנקראת ( Definition XML Schema ) XSD ובעברית " הגדרת סכמת XSD . "XML פותח כדי לתאר את המבנה של קובץ . XML למעשה , אפשר לראות בקובץ XSD קובץ שאפשר להצמידו למסמך XML כדי לוודא שהוא מעוצב היטב וגם תקף מבחינה תחבירית . השימוש בXSD- דומה להגדרה של סכמה של טבלת נתונים במסד נתונים טבלאי . סכמת XML מגדירה באילו אלמנטים ומאפיינים אפשר להשתמש בקובץ , XML את מספר האלמנטים הבנים ואת סדר הופעתם , את הטיפוסים של האלמנטים ואת ערכי בררת המחדל , ערכים קבועים וכדומה . הגדרת סכמת XML באופן כללי , סכמת XML מגדירה את האלמנטים והמאפיינים האלה : האלמנטים אשר עשויים להופיע במסמך XML המאפיינים אשר עשויים להופיע במסמך האלמנטים שהם אלמנטי הבנים ( הצאצאים ) סדר ההופעה של האלמנטים הבנים מספר האלמנטים הבנים אם אלמנט הוא ריק או אם הוא כולל טקסט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר