עמוד:308

לפניכם קובץ aspx שבו מוצג טופס לקליטת הנתונים : שם משתמש , מספר תעודת זהות , טלפון , אימייל וסיסמה . כדי לבדוק את הנתונים הוספנו את אירוע המפעיל את בדיקות התקינות עם לחיצה על כפתור השליחה . onclick = "return isValid ()/> "שלח < input type = "submit" value = " הפונקציות לבדיקת תקינות הנתונים מוצגות בחתימתן בלבד , ללא הקוד לביצוע . "http : // www . w 3 . org / TR / xhtml 1 / DTD / xhtml 1-transitional . dtd" > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > function isValidEmail () } { function isValidId () < script type = "text / javascript" > < title > Validate Form function isDigitsAndLetters () } { function isValidEmailOneAlert () } { function isTel () } { function isNum ( str ) } { function isUpperAndLowerCase () } {

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר