עמוד:307

len = 8 ; else len = 7 ; if ( pos == 2 ) var len ; var beforeMinus = strTel . substring ( 0 , pos ); if ( st == "") st += " After minus must be only numbers - < br /> " ; if (! isNum ( afterMinus )) st += " Before minus must be only numbers - < br /> " ; if (! isNum ( beforeMinus )) var afterMinus = strTel . substr ( pos + 1 , len ); } return false ; document . getElementById ( "phoneError" ) . innerHTML = st ; { else return true ; { הפונקציה isNum מקבלת פרמטר מהטיפוס מחרוזת ומחזירה ערך בוליאני true אם הערך שקיבלה הוא מספר , ואת הערך הבוליאני false בכל מקרה אחר : if (! isNaN ( str )) { function isNum ( str ) } return false ; else return true ; אפשר גם לכתוב זאת כך : } return (! isNaN ( str )); { function isNum ( str )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר