עמוד:304

chars ++ ; if ( isNaN ( stPwd . charAt ( i ))) { for ( i = 0 ; i < stPwd . length ; i ++ ) var digits = 0 , chars = 0 ; var st = ""; if ( st == "") st += "Strong password must contain at least 1 digit and 1 letter \ n" ; if ( chars == 0 || digits == 0 ) } digits ++ ; else } return false ; document . getElementById ( "pwdError" ) . innerHTML = st ; { else return true ; { בדיקת תקינותה של סיסמת המשתמש – דרך נוספת נכתוב פעולה הבודקת אם הסיסמה שבחר המשתמש מורכבת מאותיות גדולות וקטנות . כדי לדעת אם הסיסמה מורכבת מאותיות קטנות בלבד , נעתיק את הסיסמה למשתנה נוסף , נהפוך את כל אותיותיו לאותיות קטנות ונשווה בין שתי המחרוזות . אם המחרוזות זהות , אזי הסיסמה מורכבת מאותיות קטנות בלבד . אם לא , נבדוק באותה צורה אם הסיסמה מורכבת מאותיות גדולות בלבד . פתרון : שלב – 1 נשמור את ערך השדה במשתנה בשם . stPwd שלב – 2 ניצור משתנה עזר stOneCase שאליו נעתיק את הסיסמה ונהפוך את אותיותיה לאותיות קטנות בלבד . שלב – 3 נבדוק אם מחרוזת המקור ומחרוזת האותיות הקטנות זהות . אם כן , נודיע למשתמש ונחזיר את הערך . false

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר