עמוד:302

} return true ; } return false ; document . getElementById ( "emailError" ) . innerHTML = "Email must contain a . " ; { if ( stEmail . indexOf ( " . " )< 0 ) } return false ; document . getElementById ( "emailError" ) . innerHTML = "Email must contain a @ " ; משתמש אשר הקליד כתובת דוא " ל שאין בה התו ' @' ואף לא התו ' . ' ( נקודה , ( יקבל התרעה אחת בלבד , רק את זו המזכירה לו שנדרש התו . ' @' רק לאחר שיקליד את התו , ' @' אם עדיין יהיה חסר התו ' . ' ( נקודה ) יקבל על כך התרעה . אבל אנו נעדיף כמובן להתריע על כל השגיאות בהתרעה אחת . כיצד ניתן לעשות זאת ? על-ידי הגדרת משתנה מהטיפוס מחרוזת שלתוכה נשרשר את כל השגיאות ויציגן בהתרעה שתופיע בסיום הפעולה . להלן הפונקציה המתוקנת : stAlert += "Email must contain a @< br /> " ; if ( stEmail . indexOf ( " @ " )< 0 ) var stAlert = ""; var stEmail = document . getElementById ( "txtEmail" ) . value ; { function isValidEmailOneAlert () } } return false ; document . getElementById ( "emailError" ) . innerHTML = stAlert ; { else return true ; if ( stAlert == "") stAlert += "Email must contain a ' . ' < br /> " ; if ( stEmail . indexOf ( " . " )< 0 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר