עמוד:301

document . getElementById ( "idError" ) . innerHTML = "The ID must be 9 digits" ; { if ( stId . value . length ! = 9 ) var stId = document . getElementById ( "txtId" ); { function isValidId () } return true ; } return false ; document . getElementById ( "idError" ) . innerHTML = "The ID must contain only digits" ; { if ( isNaN ( stId . value )) } return false ; ב . בדיקת התקינות של כתובת דוא " ל נכתוב פעולה הבודקת אם כתובת הדוא " ל שנכתבה בתיבת הטקסט txtEmail מכילה את התווים ' @' ו- ' . ' ( נקודה . ( פתרון : שלב – 1 נשמור את ערך השדה במשתנה בשם . stEmail שלב – 2 נוודא כי התו ' @' מופיע במחרוזת . אם לא , נכתוב הודעה למשתמש ונחזיר את הערך . false שלב – 3 נוודא כי התו ' . ' ( נקודה ) מופיע במחרוזת . אם לא , נכתוב הודעה למשתמש ונחזיר את הערך . false שלב – 4 אם הגענו לשלב הזה , אזי כל הדרישות התקיימו ויוחזר הערך . true { if ( stEmail . indexOf ( " @ " )< 0 ) var stEmail = document . getElementById ( "txtEmail" ) . value ; { function isValidEmail ()

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר