עמוד:300

כדי להתייחס לשדה שם המשתמש , אשר נוצר באמצעות התג , < input /> נשתמש בערך ה- id שלו ונרשום : window . document . formBaseReg . txtUserName כדי להתייחס לערך השדה , txtUserName כלומר לשם המשתמש אשר הוקלד בטופס , נרשום : window . document . formBaseReg . txtUserName . value בצורה הזאת נתייחס לשדות הטופס כאל משתנים בדף שבו הם מוגדרים . הערכים בשדות הטופס הם עצמים מהטיפוס מחרוזות וניתן להשתמש במאפיינים ובפעולות של העצם string כדי לקיים בדיקות על ערכים אלו . בפעולה , valid המתבצעת בעת לחיצה על הכפתור , ' send ' נקרא לפעולות השונות בכדי לבדוק אותן . נכתוב כעת כמה פונקציות שעורכות בדיקות תקינות נפוצות בטופס המכיל את פרטי המשתמש . בדיקות תקינות של הנתונים בסעיף נפרט את סוגי בדיקות התקינות והפעולות שיש לבצע על נתונים שונים כדי להבטיח את תקינותם . א . בדיקת התקינות של מספר הזהות נכתוב פעולה הבודקת אם מספר הזהות שהוקלד בשדה txtId יכול להיות מספר זהות , כלומר אם הוא מורכב מתשע ספרות . בדיקה זו מחולקת לשתי בדיקות : האחת – אם המספר מורכב מתשעה תווים , והשנייה – אם כולם ספרות . פתרון : שלב – 1 נשמור את ערך השדה במשתנה בשם . stId שלב – 2 נוודא כי אורך המחרוזת הוא בדיוק . 9 אם לא , נכתוב הודעה למשתמש ונחזיר את הערך . false שלב –3 נוודא כי המחרוזת בנויה מספרות בלבד , כלומר isNaN () תחזיר את הערך . false אם לא , נכתוב הודעה למשתמש ונחזיר את הערך . false שלב – 4 אם הגענו לשלב הזה , אזי כל הדרישות התקיימו ונחזיר את הערך . true

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר