עמוד:299

{ function Valid () < script type = "text / javascript" > עריכת בדיקות תקינות // פ Return < div > < form id = "formBaseReg" onsubmit = "return valid () " > < body dir = "rtl" > } < table > פ > מתבצעים מיד כשהbrowser- מתרגם את הקוד ( בעזרת תכנית פירוש . ( טופס בHTML- נוצר על-ידי התג < form > והתג < input /> לסוגיו . התג < form > יוצר עצם מסוג טופס ( form ) בתוך העצם חלון המוכל בעצמו בעצם מהטיפוס מסמך . ( document ) כל שדה המוגדר על-ידי התג < input /> יוצר עצם בתוך העצם טופס . נוכל אפוא לגשת לעצם כלשהו דרך ההגדרה ההיררכית שלו . התייחסות לכל עצם והגישה אליו היא באמצעות המזהה הייחודי שלו , המאפיין . id להלן כמה דוגמאות : כדי להתייחס לעצם טופס שנוצר באמצעות התג < form > נרשום : window . document . formBaseReg

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר