עמוד:297

< table > < div > < form id = "formBaseReg" name = " formBaseReg" runat = "server" > < body > < title > Text and Password Form < head runat = "server" > < tr > שם משתמש : . < tr > < td >< input type = "text" id = "txtUserName" /> < th align = "right" > מספר זהות < th align = "right" > : < tr > < td >< input type = "text" id = "txtId" /> סיסמה < td >< input type = "password" id = "pwd " /> < th align = "right" > : < tr > אימות סיסמה < tr > < td >< input type = "password" id = "pwdConfirm" /> < th align = "right" > : דוא " ל : < th align = "right" > < tr > < td >< input type = "text" id = "txtEmail" /> טלפון < input type = "submit" value = "send" /> < td colspan = " 2 " > < tr > < td >< input type = "text" id = "txtTel" /> < th align = "right" > :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר