עמוד:293

function showLinks ( idStr ) < script type = "text / javascript" > < title > Learning JavaScript < head > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > { function hideLinks ( idStr ) } id . style . display = "block" ; var id = document . getElementById ( idStr ); { getElementById < body dir = "rtl" onload = "hideLinks ( 'links' ) " > } document . getElementById ( idStr ) . style . display = "none" ; ב שימוש < h 1 > < br /> onmouseout = "hideLinks ( 'links' ) " > < p onmousemove = "showLinks ( 'links' ) " מעבר עכבר יגלה טבלת קישורים < tr >< td > < table id = "links" > < big > הארץ < a href = "http : // www . haaretz . co . il" > < tr >< td > ידיעות אחרונות < tr >< td > < a href = "http : // www . ynet . co . il" > מעריב < a href = "http : // www . nrg . co . il" >

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר