עמוד:292

העברת העכבר מעל הפסקה השנייה תגרום לשינוי הטקסט , והדף ייראה כך : אפשר להשתמש בפעולה get ElementById גם כדי להציג או להסתיר מידע . נוסיף לדף פסקה המכילה כותרת וטבלה של קישורים לאתריהם של עיתונים ישראלים . ניתן ערך למאפיין id בטבלה ובעת טעינת הדף נסתיר את הטבלה על-ידי האירוע onload של התג . < body > העברת העכבר על שורת הכותרת של הפסקה תגרום להצגת הטבלה . מובן שהזזת העכבר אל מחוץ לאזור הפסקה תסתיר את הטבלה , כלומר את רשימת הקישורים . לשם כך נכתוב שתי פעולות : האחת showLinks והשנייה , hideLinks אשר יקבלו את המזהה ( identifier ) של המידע שמבקשים לחשוף או להסתיר . בתג < table > של הטבלה נגדיר אירועים של העברת העכבר והזזת עכבר אל מחוץ לתחום המוגדר ונקרא לפעולות בהתאמה . איור 5-14 תוצאת אירוע עכבר איור 5-13 אירוע עכבר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר