עמוד:290

והקלקה בעכבר על פסקה זו תגרום להופעת ההודעה : בדוגמה הזאת הצגנו את קוד הHTML- הפנימי ( התגים < big > ו- . ( אבל אנו יכולים לשנות את הטקסט ואת תגי הHTML- של העצם וכן את סגנונו . נוסיף לדוגמה פסקה . העברת עכבר מעליה תשנה את הטקסט בפסקה ואת סגנונה . לשם כך , נכתוב פעולה בשם , changeInnerHtml שתשתמש בפעולה getElementByI d כדי לשמור עותק של העצם ותשנה את תוכנו של המאפיין . innerHTML נוסף על כך , נגדיר לפסקה צבע אדום . לשם כך , נשתמש במאפיין style ובתכונה . color ההפניה למאפיין style תיעשה דרך ההפניה לעצם , והפניה לתכונה תיעשה על-ידי השימוש ב ' . ' לאחר הפניה ל . style- < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > 3 הכיתוב בתיבת ההודעה הוא משמאל לימין ובספר זה לא נטפל באפשרויות של הצגה מימין לשמאל איור 5-12 3 הודעה המופיעה כתוצאה מאירוע עכבר איור 5-11 אירוע עכבר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר