עמוד:289

ראינו כי באמצעות בתסריט JavaScript אפשר לגשת לשדות הטופס דרך שמם . למעשה , ניתן לגשת לכל תג HTML בתנאי שנגדיר לתג את המאפיין . id בעזרת הפעולה , getElementById השייכת לעצם , document נוכל לגשת לעצם שהתג מייצג . נוסף על כך , נשתמש במאפיין innerHTML של העצם בכדי להציג את תגי הHTML- הפנימיים שלו או לשנותם . נתחיל בדוגמה פשוטה לשימוש משולב בפעולה getElementById ובמאפיין . innerHTML ניצור דף HTML המכיל פסקה המקפיצה בהקלקת עכבר הודעה שמציגה את תוכנה , כולל תגי הHTML- שהיא מכילה . לשם כך , נכתוב פעולה בשם getInnerHtml אשר תקבל את המאפיין id של עצם , HTML תשתמש בפעולה getElementById בכדי לשמור עותק של העצם ותציג את תוכנו תוך כדי שימוש בפעולה alert ובמאפיין : innerHTML < title > Learning JavaScript < head > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > } alert ( id . innerHTML ); var id = document . getElementById ( idStr ); { function getInnerHtml ( idStr ) < script type = "text / javascript" > - getElementById < body dir = "rtl" > ב שימו < p id = "clickP " onclick = "getInnerHtml ( 'clickP' ) " > < h 1 > העכבר < big > בעזרת זו פסקה על הקליקו הרצת הדף הזה תציג את הדף הזה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר