עמוד:287

onmouseout = "document . whiteCat . src = 'Images / cat 1 . jpg' ; " /> onmousemove = "document . whiteCat . src = 'Images / cat 2 . jpg' ; " < img name = "whiteCat " src = "Images / cat 1 . jpg" alt = "cat changes" < br /> אפשר כמובן לשלב אירועים ופונקציות כך שבעת התרחשותו של אירוע , תופעל הפונקציה שהוגדרה קודם לכן . למשל , נתייחס לטופס שבו נדרש המשתמש לציין את מינו ומופיעה ברכה מתאימה על כניסתו לאתר . נשתמש לשם כך בכפתורי הרדיו ונבדוק את בחירתו של המשתמש . על-פי ערך בחירתו תוצג אחת מן ההודעות האלה : "ברוך הבא לאתרנו , " או " ברוכה הבאה לאתרנו . " בדיקת הערך שבחר המשתמש ויצירת המחרוזת המתאימה להודעה ייעשו בפעולה בשם , WelcomeByGender אשר תוגדר תחת התג < script > באזור ה- . < head > הקריאה לפעולה תתבצע בעת התרחשותו של האירוע onclick בכפתור . send < script type = "text / javascript" > < title > Events Functions < head runat = "server" > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > if ( gender == 0 ) } gender = form 1 . radioGender ] i [ . value ; if ( form 1 . radioGender ] i [ . checked ) { for ( i = 0 ; i < form 1 . radioGender . length ; i ++ ) var welcome ; var gender ; { function WelcomeByGender ()

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר