עמוד:283

להלן דוגמה לשימוש במאפיינים ובפעולות של העצם . String שימו לב כי התווים במחרוזת ממוקמים החל מהמיקום , 0 לפיכך , הפעולה st . charAt ( 1 ) תחזיר את התו השני במחרוזת . < title > Learning JavaScript < head > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > document . write ( "st . indexOf ( 'w' ) = " + st . indexOf ( "w" ) + " < br /> " ); document . write ( "st . charAt ( 4 ) = " + st . charAt ( 4 ) + " < br /> " ); document . write ( "st . length = " + st . length + " < br /> " ); document . write ( "st = " + st + " < br /> " ); var st = "www . GOV . il" ; < script type = "text / javascript" > var ar = st . split ( " . " ); document . write ( "st . toUpperCase () = " + st . toUpperCase () + " < br /> " ); document . write ( "st . toLowerCase () = " + st . toLowerCase () + " < br /> " ); document . write ( "st . substr ( 5 , 3 ) = " + st . substr ( 5 , 3 ) + " < br /> " ); document . write ( "st . substring ( 4 , 7 ) = " + st . substring ( 4 , 7 ) + " < br /> " ); document . write ( "st . lasIindexOf ( 'w' ) = " + st . lastIndexOf ( "w" ) + " < br /> " ); < body > document . write ( " < br /> " ); } document . write ( "ar ] " + i + " [ = " + ar ] i [ + " & nbsp ; & nbsp ; " ); { for ( i = 0 ; i < ar . length ; i ++ ) הדף המתקבל הוא :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר