עמוד:279

5 . 5 שימוש בעצמים מוגדרים מראש העצמים window וdocument- כאמור , JavaScript היא שפה מונחית עצמים המכילה עצמים מובנים מראש בהם ניתן להשתמש . לדוגמה , אנו השתמשנו כבר בפעולה alert של העצם window ובפעולה write של העצם . document העצם window מייצג חלון פתוח בדפדפן . העצם הזה נוצר בעת פתיחת חלון והוא מכיל בין היתר את המאפיינים location ( כתובת URL הנוכחית ) וhistory- ( היסטוריה של אתרים < body dir = "rtl" > קישור באמצעות פונקציה זימון < br /> < h 1 > < br /> בהיר לירוק רקע צבע שנה < br /> < a href = " javascript : changeBgColor ( 'lime' ) " > לאדום רקע צבע שנה < br /> < a href = "javascript : changeBgColor ( 'red ' ' ) " > לצהוב רקע צבע שנה < br /> < a href = "javascript : changeBgColor ( 'yellow' ) " > לאפור רקע צבע שנה < br /> < a href = "javascript : changeBgColor ( 'gray' ) " > ללבן רקע צבע שנה < a href = "javascript : changeBgColor ( 'white' ) " > דף זה יציג כותרת ואחריו חמישה קישורים לשינוי צבע . כל השינויים נעשים על-ידי זימון הפעולה , changeBgC olor אך בכל פעם הערך יהיה שונה . שאלה 5 . 19 כתוב פונקציה המקבלת שני מספרים ומחזירה את המספר הגדול מביניהם . שאלה 5 . 20 כתוב פונקציה הקולטת מספרים חיוביים מהמשתמש , עד לקליטת הערך אפס , ומחזירה את הערך המקסימלי מבין המספרים שנקלטו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר