עמוד:278

תרגילים דף { for ( i = 1 ; i < 3 ; i ++ ) < script type = "text / javascript" > < h 1 > זימון הפונקציות מתבצע בין תגים פ < script > באזור התחום על ידי התג BODY זימון פונקציה ללא פרמטרים ושאינה מחזירה ערך } printEx ( n 1 , n 2 ); var n 2 = getNumber (); var n 1 = getNumber (); printHeader (); זימון פונקציה המקבלת פרמטרים var op = getInput (); var n 2 = getNumber (); var n 1 = getNumber (); printHeader (); { for ( i = 1 ; i < 3 ; i ++ ) זימון פונקציה ללא פרמטרים המחזירה ערך . הערך המוחזר נשמר במשתנה document . write ( calculateEx ( parseInt ( n 1 ) , parseInt ( n 2 ) , op ) + " < br /> " ); זימון פונקציה עם פרמטרים המחזירה ערך . הערך המוחזר מועבר לפעולה write } > פ < script > באזור התחום על ידי התג . BODY ואולם אפשר לזמן פונקציה גם באמצעות תג הקישור < a > והמאפיין , href אשר ערכו יהיה מחרוזת המורכבת מהמילה javascript : ואחריה שם הפונקציה לזימון . < head > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > } document . bgColor = color ; { function changeBgColor ( color ) < script type = "text / javascript" > < title > Learning JavaScript

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר