עמוד:276

5 . 4 פונקציות פונקציה היא קבוצת הוראות בתכנית מחשב , לביצוע משימה מסוימת . כתיבת פונקציה משפרת את קריא ? ת התכנית ומקלה את תיקון השגיאות בה ( מבני ? ת ) וכן מייעלת את הכתיבה שכן היא מונעת שכפול קוד ( יעילות . ( פונקציה יכולה לקבל ארגומנטים ולהחזיר ערך . כדי להשתמש בפונקציה , צריך תחילה להגדירה . ניתן להגדיר פונקציות אך ורק באזור התחום על יד התג . HEAD נסתכל על כמה דוגמאות המרוכזות בקובץ : Functions . htm < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > < head > " ); { function printHeader () < script type = "text / javascript" > < title > Learning JavaScript תרגיל } document . write ( " < b > פונקציה שאין לה פרמטרים ואינה מחזירה ערך . הפונקציה מדפיסה כותרת } document . write ( " " ); document . write ( x + " + " + y + " = " + sum ); document . write ( " < p dir = 'ltr' > " ); var sum = x + y ; { function printEx ( x , y ) פונקציה שיש לה שני פרמטרים שהם מספר אך היא אינה מחזירה ערך . הפונקציה מחשבת ומציגה את תרגיל החיבור בין שני המספרים " ); { function getNumber () מספר הכנס } return parseInt ( num ); var num = prompt (" פונקציה שאין לה פרמטרים אך מחזירה ערך . הפונקציה קולטת ערך מהמשתמש ומחזירה את ערכו המספרי . החזרת ערך מתבצעת במשפט . return { function getInput () פונקציה שאין לה פרמטרים אך מחזירה ערך . הפונקציה קולטת מהמשתמש ערך ומחזירה ערך מהטיפוס string

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר