עמוד:271

ללולאה במבנה ' בצע-מספר-פעמים , ' היא לולאת ה , for- ולולאה ל ' ביצוע-חוזר-בתנאי ' – היא לולאת ה . while- . 1 הלולאה for משמשת לביצוע-חוזר במספר ידוע מראש של פעמים . התחביר של לולאה זו מגדיר את הערך הראשוני של משתנה הלולאה , את ערכו האחרון של משתנה הלולאה ואת הערך המקדם את משתנה הלולאה . להלן דף HTML הנוצר באמצעות הלולאה for הכותבת את המילה ' שלום ' ככותרת מרמה משתנה בין 1 ל : 6- var i ; < script type = "text / javascript" > < title > Learning JavaScript < head > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > " ); { for ( i = 1 ; i < 7 ; i ++ ) שלום < body dir = "rtl" > } document . write ( " < h" + i + " > נסתכל על ההוראה . for ( i = 1 ; i < 7 ; i ++ ) הוראה זו מאתחלת את משתנה הלולאה i ל , 7- מקדמת אותו ב1- בכל ביצוע-חוזר ובודקת שערכו קטן מ . 7- הדף שיתקבל מהרצת קוד זה הוא :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר