עמוד:269

" ); case 3 : שלישי " ); case 4 : break ; document . write (" רביעי break ; document . write (" " ); case 5 : חמישי " ); case 6 : break ; document . write (" שישי break ; document . write (" " ); case 7 : שבת " ); default : break ; document . write (" אין יום כזה } document . write (" נסביר כמה נקודות בתסריט הזה : . 1 הפעולה prompt מחזירה מחרוזת , ובכדי להתייחס לערך החוזר ממנה כמספר עלינו להמירו למספר . לשם כך , נשתמש בפעולה . parseInt אפשר היה שלא להמיר את המחרוזת למספר , אך אז צריך היה לסמן את הערכים בגרשיים . 2 . ( case " 1 " : ) יש לפרט כל ערך אפשרי בהוראת case נפרדת . . 3 רצוי , אך לא חובה , להוסיף אפשרות אחרונה default המייצגת את כל האפשרויות שלא פורטו . . 4 ההוראה break מסיימת את ביצוע ההוראות . ללא הוראה זו יתבצעו ההוראות הבאות גם אם הן שייכות להוראת case אחרת . כיצד ניתן להשתמש בהוראה ? break לפניכם קוד הקולט מספר בין 1 ל6- ומציג כפלט הודעה המציינת אם המספר זוגי או אי-זוגי . אם המספר אינו בין 1 ל , 6- תיכתב ההודעה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר