עמוד:268

הנדרש כדי להתקבל לנבחרת הריצה של בית-הספר ואת זמן הריצה של המשתמש , והמציג הודעה אם המשתמש יכול להשתתף בנבחרת הריצה או לא . שאלה 5 . 9 צרו מסמך HTML הקולט מהמשתמש שנה מסוימת ; אם השנה מעוברת , הוא מציג בחלון ( alert ) הודעה מתאימה . שנה מעוברת היא שנה שמספרה מתחלק ב4- אך לא ב100- וכל השנים שמתחלקות ב- . 400 שאלה 5 . 10 צרו מסמך HTML הקולט מהמשתמש את מספר החודש בלוח השנה הלועזי והמציג את מספר הימים בחודש הזה . שאלה 5 . 11 צרו מסמך HTML הקולט מהמשתמש את מספר היום בשבוע ( בין 1 ל , ( 7- והמציג את שמו של היום ( ראשון – שבת . ( הוראת בחירה S witch – פתרונה של שאלה 5 . 11 הצריכה תנאים רבים , שכן ערכו של היום בשבוע יכול להיות אחד מבין שבעה ערכים אפשריים . השפה JavaScript מכילה הוראת בחירה switch בדיוק למקרים כאלה . הוראה זו בוררת בין מספר ערכים אפשריים של משתנה מבצעת פעולות ומציגה הודעות שונות לכל אפשרות . נדגים את השימוש בהוראת הבחירה switch בקוד הפותר את שאלה 5 . 11 באמצעות הוראה זו . " ); < script type = "text / javascript" > הקלד מספר יום בשבוע case 1 : { switch ( parseInt ( day )) var day = prompt (" " ); ראשון " ); case 2 : break ; document . write (" שני break ; document . write ("

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר