עמוד:267

" ); { if ( dis == 0 ) { else } יש פתרון יחיד document . write (" " ); { else } אין פתרונות } } document . write (" שאלה 5 . 4 צרו מסמך HTML הקולט מהמשתמש שני מספרים . אם שני המספרים זוגיים , יוצג סכומם – אחרת תוצג מכפלתם . שאלה 5 . 5 צרו מסמך HTML הקולט מהמשתמש שני מספרים , ומציג את שני המספרים והודעה המציגה את המספר הגדול מביניהם . שאלה 5 . 6 צרו מסמך HTML הקולט מהמשתמש שני מספרים ופעולה חשבונית (/ , * ,- ,+ ) ומציג את הביטוי החשבוני שמתקבל משני המספרים והפעולה וכן את תוצאת הביטוי . שאלה 5 . 7 צרו מסמך HTML הקולט מהמשתמש את שמו ומינו ( זכר / נקבה ) והמציג בכותרת מרמה אחת את שמו של המשתמש . אם המשתמש הוא ממין נקבה , יוצג שמה בצבע אדום , אחרת – יוצג השם בצבע ירוק . שאלה 5 . 8 צרו מסמך HTML הקולט מהמשתמש את הזמן המינימלי לריצת 100 מ '

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר