עמוד:263

ונקבל חלון קלט חדש המבקש מן המשתמש לציין את גילו . הפעם תיבת הטקסט מכילה את הערך . 16 נשאיר את הערך הראשוני , נלחץ על הכפתור OK ונקבל את הברכה הבאה ליום הולדתו : שימו לב , רישום של שני הערכים בעברית הופך את סדר הופעתם בסביבת העבודה . השאירו את הסדר כפי שנרשם בסביבת העבודה . הערכים יוצגו בחלונות בצורה נכונה . שאלה 5 . 2 א . כתוב תסריט המבקש מהמשתמש שני ערכים מספרים , מבלי לתת ערך ראשוני בעת הבקשה , ומציג כהודעה את תרגיל הכפל בין שני המספרים ואת תוצאתו . לדוגמה , עבור הערכים 4 , 2 תוצג ההודעה 2 * 4 = 8 איור 5-6 הודעה המציגה תוצאת כפל בין שני מספרים איור 5-5 הודעה ברכה למשתמש הכוללת את שמו וגילו איור 5-4 תיבת טקסט לקליטת גיל עם ערך התחלתי 16

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר