עמוד:261

או באמצעות ביטוי חשבוני או לוגי , לדוגמה : var sum = num 1 + num 2 ; בעת הוראת ההשמה מחושב תחילה ערכו של האגף הימני בפעולת ההשמה , והערך המתקבל מושם במשתנה הרשום באגף השמאלי של הוראת ההשמה . לצורך עריכה של חישובים עם משתנים , ניתן להשתמש באופרטורים חשבוניים ' + ' ( חיבור ' - ' , ( ( חיסור '* ' , ( ( כפל '/' , ( ( חילוק ) ו- ' % ' ( שארית , ( לדוגמה : n 1 = n 1 * 8 ; sub = n 1 - n 2 ; var n 1 = 4 , n 2 = 5 ; ניתן לרשום פעולות חשבון גם בצורה מקוצרת , לדוגמה : הוספת ערכו של משתנה אחד למשתנה אחר n 1 += n 2 // n 1 = n 1 + n 2 הפחתת ערכו של משתנה אחד ממשתנה אחר n 1 -= n 2 // n 1 = n 1 - n 2 הכפלת ערכו של משתנה אחד בערכו של משתנה אחר n 1 * = n 2 // n 1 = n 1 * n 2 חישוב השארית כתוצאה מחלוקתו של משתנה אחד במשתנה אחר n 1 % = n 2 // n 1 = n 1 % n 2 בשפת , JavaScript כמו בשפות רבות אחרות , נהוגים קיצורים נוספים , כגון שימוש באופרטור ' ++ ' להוספת 1 לערכו של משתנה ו ' -- ' להפחתת 1 מערכו של משתנה . קליטת נתונים עתה , משהכרנו את המשתנים בשפה , ניתן ללמוד כיצד קולטים נתונים מהמשתמש ולשמרם במשתנים . קיימות כמה שיטות לקליטת נתונים מהמשתמש . השיטה העיקרית היא באמצעות טפסים ועליה נרחיב בהמשך . אפשר לקלוט נתונים מהמשתמש גם באמצעות הפעולה , prompt שהיא פעולה של העצם . window הפעולה prompt פותחת חלון שבו המשתמש צריך להקליד את הנתונים . הפעולה מחזירה מחרוזת שיש לשמור אותה במשתנה . לפניכם דוגמה לדף HTML המכיל את תסריט . JavaScript התסריט כולל פעולות לקליטת שם וגיל של המשתמש ופעולה להצגת הודעה ובה ברכה ליום הולדתו . < head > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" >

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר