עמוד:258

הפעולה window . alert גרמה להופעת חלון הנושא את התאריך והשעה . הפעולה alert היא פעולה של המחלקה , Window מחלקה המובנה בשפת . JavaScript פעולה זו מטפלת בהצגת פלט ללקוח בחלון . הפלט יכול להיות מחרוזת או תוצאה של פעולת חישוב . בדוגמה שלנו הצגנו את התאריך והשעה שמחזיר עצם אחר , שמובנה ב- , JavaScript העצם . Date בניגוד לשפת C + או , Java בשפת JavaScript ניתן לרשום את הפעולה alert גם ללא ציון שם העצם . window כלומר , נוכל לרשום את התסריט גם כך : alert ( Date ()); < script type = "text / javascript" > קטעי קוד אלה ייכתבו בשפת התסריט JavaScript בין התגים פ , < script > אשר ימוקמו בין תגי HTML התחומים על-ידי head או ה- body של הדף : < script type = "text / javascript" > < title > My Site < head > < html > כאן ימוקמו התסריטים : < script type = "text / javascript" > < title > My Site < body > אפשר למקם את התסריט גם כאן , אך דבר זה פחות מומלץ . בדרך ממקמים את התגים בקטע התחום על ידי התג . HEAD בקטע זה נרשום תסריטים שמטפלים באירועים ופונקציות ( אליהם נתייחס בהמשך הפרק . ( תסריטים הממוקמים בקטע התחום על ידי התג BODY בדרך כלל מטפלים בתוכן של הדף וקשה יותר לשלוט על זמן ביצועם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר