עמוד:252

דוגמה נוספת : יצירת מחרוזת ההתחברות בחלון Server Explorer נצביע עם העכבר על מסד הנתונים , ונסתכל על מאפייניו המפורטים בחלון . Properties אחד המאפיינים הנו מחרוזת ההתחברות . נסמן את מחרוזת ההתחברות ונקבל : Security = True ; User Instance = True 2005 \ WebSites \ Introduction 2 Stateless \ Games \ App–Data \ DBUsers . mdf" ; Integrated Data Source =. \ SQLEXPRESS ; AttachDbFilename = "D : \ My Documents \ Visual Studio איור 4-26 חלון שאילתות עם פונקציות המתייחסות לשדה נומרי וחלון group by שאילתת SQL מוצגת מלמטה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר