עמוד:249

נבחר את השדות שאת ערכם נוסיף ואת הערכים עצמם ונריץ את השאילתה . לאחר הרצת השאילתה נקבל הודעה המאשרת שהשאילתה שינתה רשומה אחת . כיצד נבדוק שהרשומה אכן התווספה למסד הנתונים ? נריץ שאילתת בחירה להצגת הנתונים כולם : SELECT * FROM tblUsers בצורה דומה נגדיר שאילתת עדכון . נבחר בסוג השאילתה , Update נסמן את השדות לעדכון בעמודה , Set נגדיר את הערכים החדשים בעמודה New Value ונוסיף תנאים לרשומות שאותן נרצה לעדכן בעמודה . Filter WHERE ( userName = 'Israel' ) SET userFirstName = 'Israela' , userGender = 'female' UPDATE tblUsers גם בדיקת השאילתה הזאת תיעשה על-ידי הרצת שאילתה להצגת הנתונים כולם . עלינו עוד לבדוק שאילתת מחיקה . נמחק את הרשומה שצירפנו זה עתה . DELETE FROM tblUsers WHERE username = 'Israela ' כבדיקה , נריץ שוב את השאילתה SELECT * FROM tblUsers ולא נראה עוד את הרשומה המתארת את המשתמש . Israela יצירת שאילתות עם תנאים : לדוגמה : כל המשתמשים שנולדו לאחר . 1990 עלינו לנסח את השאילתה הבאה : WHERE ( UserBirthYear > 1990 ) FROM tblUsers SELECT userBirthYear , userFirstName , uerLastName

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר