עמוד:247

הגדרת שאילתות שאילתות במסד הנתונים ישולבו ביישום . עם זאת , בכדי לוודא שהשאילתות שאנו כותבים אמנם פועלות כנדרש , נריץ אותן תחילה בסביבת מסד הנתונים , ורק לאחר מכן נעתיקן למקומן ביישום . נלמד כעת כיצד להוסיף שאילתות , להגדירן ולהריצן . בחלון Server Explorer נמקם את העכבר על שם הטבלה ונקליק על הלחצן הימני בעכבר . נבחר בפעולה . New Query נתבקש לבחור טבלה ו / או טבלאות אשר מתוכן יילקחו הנתונים לשאילתה . לאחר בחירת הטבלאות , יש לסגור את החלון . Add Table לפרויקט יתווסף קובץ נוסף להגדרת שאילתה . החלון שייפתח יורכב מכמה אזורים – אזור הטבלאות , אזור הגדרת התנאים על השדות , אזור השאילתה בSQL- ואזור תוצאת השאילתה . בטבלה המוצגת יש לסמן את השדות המעורבים בשאילתה ( אם מעוניינים בכל השדות , ניתן לסמן . (*( All Columns ) נסמן ? במשבצת המיועדת לכל השדות ונקבל את השאילתה . SELECT * FROM tblUsers נריץ את השאילתה על-ידי לחיצה על הכפתור . תוצאת השאילתה תוצג בחלקו התחתון של החלון . החלון באיור 4 . 22 התקבל כתוצאה מהרצת השאילתה : SELECT * FROM tblUsers הרץ את כל השאילתות שהוגדרו בסעיף הקודם על בסיס הנתונים . tblUsers בכדי להפעיל שאילתות המעדכנות את הנתונים במסד , יש לשנות את סוג השאילתה . נבחר בסוג השאילתה הרצוי מתוך האפשרויות שבכפתור . Change Type

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר