עמוד:244

להגדרת השדות יש להזין את הפרטים האלה : שם השדה , טיפוס הנתונים ואם שדה יכול להיות ללא ערך ( שדה ריק . ( SQL Sever מכיל טיפוסי נתונים שונים . כל טיפוס נתונים מגדיר תחום ערכים אפשרי ופעולות שאפשר לבצע על שדה מטיפוס זה . את טיפוסי הנתונים המוגדרים במסד נתונים SQL Server ניתן לחלק למספר קבוצות המוצגים בטבלה הבאה : איור 4-20 הגדרת שדות הטבלה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר