עמוד:237

נבדוק שאין משתמש בשם return 0 ; if ( IsExists ( "Bilbo" )) // Bilbo הגדרת השאילתה string sql = "UPDATE tblUsers SET userName = 'Bilbo' WHERE user Name = 'B '"; // קריאה לפעולת עדכון מסד הנתונים } return E xecuteNonQuery ( sql ); // ולאחר לחיצה על הכפתור יציג הדפדפן את הדף הזה : עתה נותר עוד למחוק את בילבו . לשם כך נוסיף פעולה בשם Delete () אשר תחזיר את מספר השורות שהושפעו מפעולה זו . { public int D elete () איור 4-14 תוצאות העדכון של הטבלה בשיטה המקושרת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר