עמוד:233

לפניכם קוד העיצוב של הדף : < link rel = "Stylesheet" type = "text / css" href = "StyleSheet . css" /> < title > Untitled Page < head runat = "server" > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > < h 1 > Connected < div > < form id = "form 1 " runat = "server" > < body > רשימת המשתמשים < h 2 > runat = "server " /> < input type = "submit" id = "addYaron" name = "addYaron" < center > < br />< br /> < span >< % ListOfUsers (); % > "הוסף בגיס בילבו < input type = "submit" id = "edit" name = " edit" value = " " runat = "server" /> עדכן בילבו runat = "server" /> < input type = "submit" id = "deleteMiddle" name = "deleteMiddle" value = " "מחק בילבו < % if ( Request . QueryString ] "addYaron " [! = null ){ value = " } Delete (); if ( Request . QueryString ] "deleteMiddle " [! = null ){ } Update (); if ( Request . QueryString ] "edit" [! = null ){ } Insert ();

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר