עמוד:231

בכל מקרה שבו שם המשתמש אינו תפוס , נוסיף למסד הנתונים את המשתמש החדש עם כל פרטיו . נציג את שתי הדרכים . להלן קוד הפעולה הבודקת אם שם המשתמש תפוס והמשתמשת במבנה ה . DataSet- הפעולה מקבלת את שם המשתמש . { public bool IsUserNameExists ( string name ) הגדרת השאילתה string sql = "SELECT * FROM tblUsers WHERE ( userName = '" " + name + " " ) " ; // יצירת ה- DataSet ds = GetDataSet ( sql ); // DataSet בדיקה אם מספר השורות שונה מ return ( ds . Tables ] 0 [ . Rows . Count ! = 0 ); // 0- { להלן קוד הפעולה הבודקת אם שם המשתמש תפוס והמשתמשת במבנה . ExecuteScalar הפעולה מקבלת את שם המשתמש . public bool IsUserNameExists ( string name ) } הגדרת השאילתה string sql = "SELECT uId FROM tblUsers WHERE ( userName = '" + name + " ) " ; // יצירת העצם Object obj = GetScalar ( sql ); // בדיקה אם העצם לא return ( obj ! = null ); // null { מכאן ואילך אין חשיבות לצורת הבדיקה של שם המשתמש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר