עמוד:230

< th >< input type = "password" id = "pwd " /> < tr > הקש סיסמה < th >< input type = "text" id = "firstName" /> < tr > < td > שם פרטי < th >< input type = "text" id = "lastName" /> < tr > < td > שם משפחה " /> < td colspan = " 2 " > < tr > < td > נקה " /> < input type = "reset" value = " שלח < input type = "submit" value = " בעת טעינת דף , Registration . aspx עלינו לבדוק אם שם המשתמש תפוס . כיצד נעשה זאת ? נוכל לעשות זאת באחת משתי דרכים . נגדיר ונמלא את העצם מהטיפוס DataSet בנתוניו של משתמש בעל שם המשתמש המבוקש . אם בעצם זה תהיינה שורות ( למעשה , בדיוק שורה אחת ) , אזי שם המשתמש תפוס . בצורה דומה ניתן להחזיר רק את מספר הזהות ( id ) של המשתמש בעל שם המשתמש המבוקש . הרי מטרתנו היא רק לדעת אם השם הזה תפוס או לא , ואין לנו צורך במידע על המשתמש . לפיכך , נשתמש בפעולה ExecuteScalar ונבדוק אם הוחזר עצם או לא ( הוחזר . ( null

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר