עמוד:229

גם את עדכונו של מסד הנתונים ניתן לבצע בשיטה המקושרת . לשם כך , נשתמש בפעולה ExecuteNonQuery של העצם . SqlCommand פעולה זו מבצעת שאילתת עדכון ( UPDATE / DELETE INSERT /) על בסיס הנתונים , בהתאם לפעולה המופיעה במחרוזת השאילתה . אין צורך בכתיבת סדרת הוראות שונה בעבור כל אחד מן הסוגים של שאילתות העדכון . להלן סדרת ההוראות לעדכון מסד הנתונים בשיטה המקושרת : public int InsertUpdateDelete ( string sql ) string connectionString = ConnStr (); { משתנה מספר השורות שישתנו בעקבות הפעלת השאילתה int rowsAffected ; // שלב ראשון : הגדרה של צורת ההתחברות למסד הנתונים SqlConnection connection = new SqlConnection ( connectionString ); // שלב שני : טעינת הנתונים ממסד הנתונים לזיכרון SqlCommand command = new SqlCommand ( sql , connection ); // התחברות אל מסד הנתונים connection . Open (); // ביצוע שאילתת העדכון והחזרת מספר השורות שהושפעו rowsAffected = command . ExecuteNonQuery (); // שלב שלישי ההתנתקות ממסד הנתונים } connection . Close (); // עתה , נניח כי יצרנו טופס רישום בדף Registration . aspx הכולל שדות טקסט בעבור שם המשתמש המבוקש , הסיסמה , שם המשפחה והשם הפרטי . < th >< input type = "text" id = "userName" /> < tr > < table > action = "Registration . aspx" > < form id = "regForm" method = "post" שם משתמש < td >

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר