עמוד:228

העצם מהטיפוס SqlCommand מאפשר לנו לקבל את הנתון הזה על-ידי השימוש בפעולה . ExecuteScalar () פעולה זו מקבלת כפרמטר מחרוזת המכילה שאילתת בחירה המחזירה ערך יחיד . הערך המוחזר הוא עצם מהטיפוס , Object ובכדי להשתמש בערכו יש לבצע המרה כנדרש . צורת עבודה זו עם מסד הנתונים נקראת השיטה המקושרת ( connected ) שכן בשיטה זו אנו עובדים עם מסד הנתונים עצמו ולא עם ההעתק שלו . בשיטה זו לא נעבוד עם העצם DataAdapter אלא עם העצם . Command להלן פעולה המקבלת מחרוזת שמייצגת שאילתת בחירה המחזירה עצם יחיד מתוך מסד הנתונים . הפעולה מזמנת את הפעולה המחזירה את מחרוזת ההתחברות : { public Object GetScalar ( string sql ) הגדרת מחרוזת ההתחברות string connectionString = ConnStr (); // יצירת עצם מהטיפוס SqlConnection connection = new SqlConnection ( connectionString ); // SqlConnection יצירת עצם מהטיפוס SqlCommand command = new SqlCommand ( sql , connection ); // SqlCommand התחברות אל מסד הנתונים connection . Open (); // הפעלה של שאילתת הבחירה והחזרה של עצם התוצאה Object obj = command . ExecuteScalar (); // התנתקות ממסד הנתונים connection . Close (); // החזרת הערך } return obj ; // נשים לב כי פעולה זו מחזירה עצם ועלינו לבצע המרה לשם קבלת הערך . פעולות אלה ייכתבו בקוד , כלומר בקובץ בעל סיומת . aspx . cs

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר