עמוד:226

ד 3 . מחיקת נתוני משתמש לסיום , כדי למחוק נתוני משתמש , נוסיף כפתור למחיקת המשמשים הגרים בארץ תיכונה : runat = "server" /> < input type = "submit" id = "delete'Middle Earth '" name = " delete'Middle Earth " "עדכן פרטי משתמש } Delete (); < % if ( Request . QueryString ] " delete'Middle Earth " [! = null ){ value = " 8 ונוסיף קוד של הפעולה למחיקה : { public void Delete () קבלת עותק של הטבלה ds = GetDataSet ( "SELECT * FROM tblUsers" ); // הגדרת השורה אותה רוצים למחוק DataRow dr = ds . Tables ] 0 [ . Rows ] 7 [ // או הגדרת השורות שאותן רוצים למחוק DataRow ][ ar = ds . Tables ] 0 [ . Select ( "address = 'Middle Earth '"); // מעבר על השורות , שורה אחר שורה { for ( int i = 0 ; i < ar . Length ; i ++ ) // מחיקה // } ar ] i [ . Delete (); עדכון מסד הנתונים } adapter . Update ( ds ); adapter . DeleteCommand = builder . GetDeleteCommand (); SqlCommandBuilder builder = new SqlCommandBuilder ( adapter ); // ולאחר לחיצה על הכפתור נקבל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר