עמוד:225

ds = GetDataSet ( "SELECT * FROM tblUsers" ); הגדרת השורה אותה רוצים לעדכן Data Row dr = ds . Tables ] 0 [ . Rows ] 7 [; // מתן ערכים חדשים לחלק מהשדות של השורה dr ] "birthYear" [ = 1939 ; dr ] "address" [ = "Israel" ; dr ] "lastName" [ = "Z orkin" ; dr ] "firstName" [ = "Elimelech" ; dr ] "userName" [ = "Z orkin" ; // עדכון מסד הנתונים } adapter . Update ( ds ); adapter . UpdateCommand = builder . GetUpdateCommand (); SqlC ommandBuilder builder = new SqlCommandB uilder ( adapter ); // והנה התוצאה : איור 4-10 הוספת שורה ועדכון של נתוני משתמש מס ' 8

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר