עמוד:220

מהשאילתות שפורטו בסעיפים א ' עד ג . ' הפעם , השתמשו בעצם מהטיפוס DataSet המכיל עותק של הטבלה השמור בעצם מהטיפוס Application ובצעו את השאילתות מתוך עותק זה . ד . עדכון מסד הנתונים כפי שהסברנו קודם לכן , כדי לעדכן את מסד הנתונים בשיטה הלא-מקושרת , נשתמש בפעולה Select לסינון הרשומות שיש לעדכן ובעזרת עצם מהטיפוס SqlCommandBuilder הבונה את שאילתות העדכון – הוספה / מחיקה / עדכון נבצע את העדכון בפועל . תחילה נדגים כיצד להוסיף נתוני משתמש חדש , ולאחר מכן – כיצד לעדכן נתונים ולבסוף כיצד לבטל רשומה . ד 1 . הוספת נתוני משתמש חדש כדי להוסיף את פרטיו של משתמש חדש בשם , 'Yaron Zehavi ' נוסיף לאחר הצגת טבלת המשתמשים כפתור להוספת משתמש : < form id = "form 1 " runat = "server" > < body > < title > Disconnected Page < head runat = "server" > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > < h 1 > Disconnected < div > רשימת המשתמשים < % ListOfUsers (); % > < span > < h 2 > runat = "server" " /> < input type = "submit" id = "addYaron" name = "Send 1 " < center > < br />< br /> "הוסף ירון זהבי Insert (); < % if ( Request . QueryString ] "Send 1 " [! = null ){ value = "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר